Landguiden

Landguiden Här hittar du fakta om världens alla länder. Landguiden är ett välfyllt uppslagsverk om världens alla länder. Landguiden uppdateras regelbundet av redaktörer som dagligen följer världsutvecklingen. Här hittar du också jämförbar statistik och texter om pågående konflikter.

Landguiden

 

 

Artikelsök

I Artikelsök kan du söka efter artiklar i dagstidningar och tidskrifter. En del av artiklarna får du i fulltext, andra får du beställa på ditt bibliotek. Vi beställer max 10 artiklar.
Artikelsök
1. Här söker du efter artiklar enkelt med, för dig väl valda, ämnesord. Du kan kombinera sökorden genom att använda operatorerna och, inte, eller, nära.
2. Gör dina val. Du vill kanske enbart får träffar på ariklar som går att läsa i fulltext eller enbart är utgivna mellan 2010 och 2014.
3. Formulärsök: Skriv in ett eller flera sökord på en eller några av sökraderna och klicka på
Sök. Du har kanske redan namnet på artiklen du vill läsa eller journalisten som skrivit artiklen du vill läsa.
4. Lista: På träfflistan kan du genom att markera kryssrutor spara poster till en egen
lista som visas här. Max 20 poster i taget. Du kan använda listan till exempel
för utskrift at artiklar i fulltext eller artiklar som du vill beställa genom biblioteket.

5. Här hittar du de tidskrifter och dagstidningar som finns att söka i. I skrivande stund är det 550 tidskrifter och 15 dagstidningar.

6. Hjälp: här får du hjälp om hur du grundligt söker i ArtikelSök.

Läsprojekt ”Det är något psykiskt”.

Hej NAR 3 A och B!

Ni ska nu börja läsa böcker som behandlar psykisk ohälsa, kris och sorg. I biblioteket presentera vi några romaner och biografier som behandlar ämnet. Vi kommer också att presentera databaser och länkar eftersom ni ska lämna in en skriftlig sammanfattning av er valda bok och presentera sjukdomen och eller krisen som boken behandlar. Vi visar även var i biblioteket ni hittar faktaböcker som ni kan använda er av.

Forskning.se
Den nationella forskningsportalen.
Kuling
Mötesplatsen för dig som har en förälder med psykisk sjukdom.
Umo
Din ungdomsmottagning på nätet.
Vårdguiden
Råd, stöd och information om hälsa och sjukdomar.

Pion är en databas med kvalitetsgranskad information om bl.a. hälsa och sjukdomar.
Sök efter artiklar i Läkartidningens arkiv. Arkivet innehåller över 40 000 artiklar.

Jenny