Vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar.

Vad är en vetenskaplig artikel?
Fundera lite…

I Artikelsök kan du söka efter artiklar i dagstidningar och tidskrifter. En del av artiklarna får du i fulltext, andra får du beställa på ditt bibliotek.

Swepub
SwePub ger dig möjlighet att söka bland artiklar, konferensbidrag, avhandlingar m.m. som publicerats vid svenska lärosäten. Använd SwePub för att få en översikt av vad som skrivits inom ditt forskningsområde, få tag på fulltext, abstract och citeringar.