Fredagstipset – Inför uppsatsarbetet

Inför uppsatsarbetet

 

I din gymnasieutbildning ingår att du skall skriva en uppsats. Det
ger dig ett unikt tillfälle att forska i ett ämnesområde som du är
intresserad av. Genom att du ska skriva en uppsats tränar du dig också
i att arbeta självständigt, systematiskt och problembaserat. Att skriva
en uppsats är också en övning inför fortsatta studier på Högskole- och
Universitetsnivå. Inför uppsatsarbetet är det viktigt att du tänker på
följande:

 

– Du väljer och avgränsar ett ämne.
– Du formulerar en fråga du vill besvara eller ett problem
som du vill lösa.
– Du samlar material från flera olika källor.
– Du gör en tidsplan för hela arbetet – från den första idén till den
slutgiltiga uppsatsen..
– Du gör en disposition för hur uppsatsen ska se ut.
– Du övar dig i att granska källor kritiskt
– Du övar dig i att ställa samman större mängder information.
– Du övar dig i ”vetenskaplig formalia”: att göra korrekta källhänvisningar, att
ställa upp en innehållsförteckning, att citera korrekt.

 

När du bearbetar dina källor bör du tänka på:

 Tar till dig innehållet genom att skriva referat.
– Skriva referat med dina egna ord, men lyfta fram
författarens åsikter på ett objektivt sätt.
– Utgå från dina referat när du skall formulera texten.
– Se till vem som stod för den ursprungliga texten och
vad som är dina egna slutsatser.

 

Sammafattning: Frågor att besvara innan du börjar skriva är:

Vad är syftet med undersökning?
Vilka tankar/idéer om resultaten har jag?
Vilket material skall jag använda mig av i undersökningen?
På vilket sätt skall jag genomföra undersökningen (metod).
Hur skall jag redovisa undersökningen?

Sist men inte minst, glömt inte bort att fråga bibliotekarien om du behöver

hjälp!!!