Viktigt om LMC till Olympiaskolans elever!

Det LMC som nu finns på Tycho Brahe kommer att avvecklas. Det innebär att från och med nu ska läromedel lämnas in på Biblioteket på Olympia. För er som läser kurser som slutar till jul betyder detta alltså att ni ska lämna era läromedel i Biblioteket på Olympia.

Läromedel kommer också framöver att lånas ut i Biblioteket på Olympia.

Vänligen

Jenny och Olof