Tema Gymnasiearbete

 

Hej ONA3A!

Idag går vi igenom var ni och hur ni hittar bra källor till ert gymnasiearbete.  Hur kan Biblioteket hjälpa er att få tag på era källor.  Vilka databaser har vi tillgång till? Vad är fjärrlån? Vi tittar också på hur en källförteckning ser ut. Vad ska ni tänka på när ni ska skriva frågeställning osv.

Ordet är fritt och ni får gärna ställa frågor under tiden som vi träffas formellt i klassrummet (givetvis får ni ställa hur många frågor som helst i biblioteket också).

Jenny

 

 

 

 

 

 

Har du info.koll?

Att söka, värdera och bearbeta och på ett lättförståeligt sätt presentera sitt material på ett bra sätt är en process som går igenom olika faser. Här är en sida värda att titta närmre. I Biblioteket har vi just gjort infotesten som finns på sidan. Det visade sig att vi har info.koll, pust vilken tur! Här hittar du info.koll.

Infokoll.se
Infokoll.se

 

 

Hej SAM3!

 

Idag kommer vi att prata om mycket och vi kommer visa var ni kan söka efter bra källor till era gymnasiearbete. Vi kommer också ge er lite tips och trix som ni kommer att ha nytta av under er utbildning här på Olympiaskolan och framförallt kommer vi att berätta hur ni kan använda bibliotekarierna på skolan.

Följande ringar in det vi kommer att prata om idag.

Bibliotekskatalogen i Skåne Nordväst – Här ser vilka böcker som finns i hela Nordvästra Skåne. Du kan själv reservera böckerna och få dessa skickade till Olympia. Det går också bra att välja annat bibliotek. Kanske väljer du att läsa böckerna på Stadsbiblioteket i Helsingborg 🙂

Via Digitala lärresurser hittar du genvägar till databaser, artiklar, länksamlingar och uppsatser

Tips: Sök information till ditt arbete direkt i Google Drive. 

Vänligen

Jenny och Olof

Välkomna SAS3!

Hej,

Ali, Evelina, Iman, Sara, Noar, Jenny,Ebba, Hassel, Joel, Sumar, Emma, Mirjeta,
Arber, Kadde, Martin och Tatyanne.

Idag kommer vi att visa var ni kan söka efter bra källor till ert gymnasiearbete. Vikommer också ge er lite tips och trix som ni kommer att ha nytta av under ert skrivande och framförallt kommer vi att berätta hur ni kan använda bibliotekarierna på skolan.Ni kommer även att få möjlighet att beställa eventuellt material som ni behöver til ert uppsatsskrivande.

Digitala lärresurser – Här hittar du genvägar till databaser, artikelarkiv, länksamlingar och uppsatser.

Google Scholar
I Google Scholar söker du allmänt efter vetenskaplig information. Du hittar bland annat avhandlingar, artiklar, vetensakpligapapers som är tillgängligt att läsa på webben. Här kan du också få träffa på sådant som du måste beställa via biblioteket.

Bibliotekskatalogen i Skåne Nordväst – Här ser vilka böcker som finns i hela Nordvästra Skåne. Du kan själv reservera böckerna och få dessa skickade till Olympia. Det går också bra att välja annat bibliotek. Kanske väljer du att läsa böckerna på Stadsbiblioteket i Helsingborg 🙂

Hjälp med att skriva referenser till din källförteckning.

Hälsningar Jenny och Olof

Välkomna SAS3!

Hej,
Helena, Joel, Tatyanne, Frida, Elin, Jlanar, Johan, Carl-Johan, Caroline, Verosa, Arjeta, Emelie, Aylin, Simon, Mariam, Isabella och Emma!

Idag kommer vi att visa var ni kan söka efter bra källor till ert gymnasiearbete. Vikommer också ge er lite tips och trix som ni kommer att ha nytta av under ert skrivande och framförallt kommer vi att berätta hur ni kan använda bibliotekarierna på skolan.Ni kommer även att få möjlighet att beställa eventuellt material som ni behöver til ert uppsatsskrivande.

Digitala lärresurser – Här hittar du genvägar till databaser, artikelarkiv, länksamlingar och uppsatser.

Google Scholar
I Google Scholar söker du allmänt efter vetenskaplig information. Du hittar bland annat avhandlingar, artiklar, vetensakpligapapers som är tillgängligt att läsa på webben. Här kan du också få träffa på sådant som du måste beställa via biblioteket.

Bibliotekskatalogen i Skåne Nordväst. – Här ser vilka böcker som finns i hela Nordvästra Skåne. Du kan själv reservera böckerna och få dessa skickade till Olympia. Det går också bra att välja annat bibliotek. Kanske väljer du att läsa böckerna på Stadsbiblioteket i Helsingborg 🙂

Hjälp med att skriva referenser till din källförteckning.

Jenny och Olof

Fredagstipset – Inför uppsatsarbetet

Inför uppsatsarbetet

 

I din gymnasieutbildning ingår att du skall skriva en uppsats. Det
ger dig ett unikt tillfälle att forska i ett ämnesområde som du är
intresserad av. Genom att du ska skriva en uppsats tränar du dig också
i att arbeta självständigt, systematiskt och problembaserat. Att skriva
en uppsats är också en övning inför fortsatta studier på Högskole- och
Universitetsnivå. Inför uppsatsarbetet är det viktigt att du tänker på
följande:

 

– Du väljer och avgränsar ett ämne.
– Du formulerar en fråga du vill besvara eller ett problem
som du vill lösa.
– Du samlar material från flera olika källor.
– Du gör en tidsplan för hela arbetet – från den första idén till den
slutgiltiga uppsatsen..
– Du gör en disposition för hur uppsatsen ska se ut.
– Du övar dig i att granska källor kritiskt
– Du övar dig i att ställa samman större mängder information.
– Du övar dig i ”vetenskaplig formalia”: att göra korrekta källhänvisningar, att
ställa upp en innehållsförteckning, att citera korrekt.

 

När du bearbetar dina källor bör du tänka på:

 Tar till dig innehållet genom att skriva referat.
– Skriva referat med dina egna ord, men lyfta fram
författarens åsikter på ett objektivt sätt.
– Utgå från dina referat när du skall formulera texten.
– Se till vem som stod för den ursprungliga texten och
vad som är dina egna slutsatser.

 

Sammafattning: Frågor att besvara innan du börjar skriva är:

Vad är syftet med undersökning?
Vilka tankar/idéer om resultaten har jag?
Vilket material skall jag använda mig av i undersökningen?
På vilket sätt skall jag genomföra undersökningen (metod).
Hur skall jag redovisa undersökningen?

Sist men inte minst, glömt inte bort att fråga bibliotekarien om du behöver

hjälp!!!

Informationssökning med ONA3A och ONA3B!

Hej ONA3A och ONA3B!

Idag kommer jag att visa var ni kan söka efter bra källor till ert gymnasiearbete. Jag kommer också ge er lite tips och trix som ni kommer att ha nytta av under ert skrivande och framförallt kommer jag att berätta hur ni kan använda bibliotekarierna på skolan.

Digitala lärresurser – Här hittar du genvägar till databaser, artikelarkiv, länksamlingar och uppsatser.

Google Scholar
I Google Scholar söker du allmänt efter vetenskaplig information. Du hittar bland annat avhandlingar, artiklar, vetensakpligapapers som är tillgängligt att läsa på webben. Här kan du också få träffa på sådant som du måste beställa via biblioteket.

Bibliotekskatalogen i Skåne Nordväst. – Här ser vilka böcker som finns i hela Nordvästra Skåne. Du kan själv reservera böckerna och få dessa skickade till Olympia. Det går också bra att välja annat bibliotek. Kanske väljer du att läsa böckerna på Stadsbiblioteket i Helsingborg 🙂

Hjälp med att skriva refernser till din källförteckning.

Landguiden

Landguiden Här hittar du fakta om världens alla länder. Landguiden är ett välfyllt uppslagsverk om världens alla länder. Landguiden uppdateras regelbundet av redaktörer som dagligen följer världsutvecklingen. Här hittar du också jämförbar statistik och texter om pågående konflikter.

Landguiden

 

 

Artikelsök

I Artikelsök kan du söka efter artiklar i dagstidningar och tidskrifter. En del av artiklarna får du i fulltext, andra får du beställa på ditt bibliotek. Vi beställer max 10 artiklar.
Artikelsök
1. Här söker du efter artiklar enkelt med, för dig väl valda, ämnesord. Du kan kombinera sökorden genom att använda operatorerna och, inte, eller, nära.
2. Gör dina val. Du vill kanske enbart får träffar på ariklar som går att läsa i fulltext eller enbart är utgivna mellan 2010 och 2014.
3. Formulärsök: Skriv in ett eller flera sökord på en eller några av sökraderna och klicka på
Sök. Du har kanske redan namnet på artiklen du vill läsa eller journalisten som skrivit artiklen du vill läsa.
4. Lista: På träfflistan kan du genom att markera kryssrutor spara poster till en egen
lista som visas här. Max 20 poster i taget. Du kan använda listan till exempel
för utskrift at artiklar i fulltext eller artiklar som du vill beställa genom biblioteket.

5. Här hittar du de tidskrifter och dagstidningar som finns att söka i. I skrivande stund är det 550 tidskrifter och 15 dagstidningar.

6. Hjälp: här får du hjälp om hur du grundligt söker i ArtikelSök.