Tidnings- och tidskriftsartiklar

Sök artiklar

I Artikelsök finns det artiklar från dagstidningar och tidskrifter. Kom förbi biblioteket och be Fredrik göra en sökning åt dig. Inför besöket så kolla gärna igenom sökguiden till hur du använder tjänsten, för att få bra formulerade sökfrågor och därmed bästa resultat: Artikelsökstips!

Du hittar också ett utbud av artiklar i fulltext från olika dagstidningar, fackpress samt magasin via Mediearkivet (endast nåbar via skolans nätverk) och där finns också en sökguide till som stöd: Användarmanual!

Via Familjen Helsingborg Bibliotek kommer man åt tjänsten PressReader och där kan man hitta tidningar samt tidskrifter i fulltext från hela världen och på flera olika språk. Det enda som krävs är ett lånekort samt PIN-kod och saknar du det så ta kontakt med ditt närmaste bibliotek där du bor…

Sök efter artiklar i Läkartidningens arkiv. Arkivet innehåller artiklar i fulltext som är publicerade från 1996 och framåt. De vetenskapliga artiklarna referensgranskas inför publicering. Detta görs av ca 200 referenter under ledning av Läkartidningens medicinska redaktörer.