Tidnings- och tidskriftsartiklar

Sök artiklar

I Artikelsök finns det artiklar från dagstidningar och tidskrifter. En del av artiklarna får du i fulltext, andra får du beställa på ditt bibliotek. Vi beställer max 10 artiklar. Artikelsök når du från skolan. En sökguide till hur du använder Artikelsökstips!

Du hittar också ett utbud av artiklar i fulltext från olika dagstidningar, fackpress samt magasin via Mediearkivet (också endast nåbar via skolans nätverk) och där finns också en sökguide till som stöd: Användarmanual!

Via Familjen Helsingborg Bibliotek kommer man åt tjänsten PressReader och där kan man hitta tidningar samt tidskrifter i fulltext från hela världen och på flera olika språk. Det enda som krävs är ett lånekort samt PIN-kod och saknar du det så ta kontakt med Fredrik eller ditt närmaste bibliotek där du bor…

Sök efter artiklar i Läkartidningens arkiv. Arkivet innehåller artiklar i fulltext som är publicerade från 1996 och framåt. De vetenskapliga artiklarna referensgranskas inför publicering. Detta görs av ca 200 referenter under ledning av Läkartidningens medicinska redaktörer.