Öppna lärresurser

Den här sidan är under uppbyggnad och tanken är att vi här kommer att samla öppna, fria och bra källor du kan fördjupa dig i.

BC Open TextBooks
Open Educational Resources – OER är ett Öppet läromedelsprojekt som är det första i Canada att finansieras av staten.

Sciencedirect
Detta är en söktjänst där man kan leta bland över 29000 böcker samt 4000 artiklar på engelska inom områdena naturvetenskap, samhällsvetenskap, medicin, psykologi och humaniora. Man kan få upp sökträffar som inte är klassade som öppna, och kolla då med bibliotekarien om det går att få fram.