Söktjänster

I dina studier behöver du fördjupat material från olika medier och ibland behöver du kanske en bok som inte finns i Biblioteket på Olympia eller på Biblioteken i Nordvästra Skåne. Du har möjlighet att låna böcker runt om i Sverige via så kallat fjärrlån. Biblioteket på Olympia hjälper dig med detta.

Leta själv i förträffliga LIBRIS efter böcker som du kan ha användning för i ditt arbete.

Malmö Universitetsbibliotek ”Orkanen” har en sida där man tipsar om olika databaser, länkar samt relevanta myndigheter och organisationer kopplade till de ämnen som lärs ut. Tänk på att vissa av ovanstående tips är bara tillgängliga via Orkanens hemsida och därför inte tillgängliga, men fråga Olympiabibliotekarien om hjälp att hitta motsvarande källor!

 Sökguider inom olika ämnen