Gymnasiearbetet

Gymnasiearbete för högskoleförberedande examen.

Under din utbildning här på Olympiaskolan kommer du ofta få höra att du redan i tidigt planeringsskede ska använda dig av biblioteket som en resurs för att få fram det underlag du behöver till ditt uppsatsskrivande. 

Biblioteket kommer under dina år här på skolan att regelbundet visa dig och ha genomgångar av de databaser vi har tillgång till, undervisa i informationssökning på webben samt vara delaktig i din förmåga att kritiskt värdera de källor du använder. Du kommer med andra ord vara väl förberedd inför gymnasiearbetet.

Orka plugga är en blogg som UR (Utbildningsradion på SVT) dragit igång med en massa nyttiga studietips, förtydligande av kunskapskraven samt t.ex. minnesträning – jättebra att ha med sig inte bara under tiden med Gymnasiearbetet utan genom hela skolgången!

Skolverket har också information på sin hemsida med introduktion för hur ett gymnasiearbete bedöms, samt ett antal exempel på hur processen för att genomföra ett Gymnasiearbete kan se ut (både vad gäller Högskoleförberedande program samt yrkesprogram). Begrepp som tas upp är idé, frågeställning, koppling till examensmålen, planering, genomförande samt utvärdering.

På Olympiaskolan är det bestämt att vi använder det s.k. Harvardsystemet för att skriva noter med information om källorna du använder i ditt gymnasiearbete, samt även när du skriver referenslista. Behöver du hjälp med detta finns här både instruktionsfilm och fakta!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *