Vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar.

Vad är en vetenskaplig artikel?
Fundera lite…

I Artikelsök kan du söka efter artiklar i dagstidningar och tidskrifter. En del av artiklarna får du i fulltext, andra får du beställa på ditt bibliotek.

Swepub
SwePub ger dig möjlighet att söka bland artiklar, konferensbidrag, avhandlingar m.m. som publicerats vid svenska lärosäten. Använd SwePub för att få en översikt av vad som skrivits inom ditt forskningsområde, få tag på fulltext, abstract och citeringar.

 

Artikelsök

I Artikelsök kan du söka efter artiklar i dagstidningar och tidskrifter. En del av artiklarna får du i fulltext, andra får du beställa på ditt bibliotek. Vi beställer max 10 artiklar.
Artikelsök
1. Här söker du efter artiklar enkelt med, för dig väl valda, ämnesord. Du kan kombinera sökorden genom att använda operatorerna och, inte, eller, nära.
2. Gör dina val. Du vill kanske enbart får träffar på ariklar som går att läsa i fulltext eller enbart är utgivna mellan 2010 och 2014.
3. Formulärsök: Skriv in ett eller flera sökord på en eller några av sökraderna och klicka på
Sök. Du har kanske redan namnet på artiklen du vill läsa eller journalisten som skrivit artiklen du vill läsa.
4. Lista: På träfflistan kan du genom att markera kryssrutor spara poster till en egen
lista som visas här. Max 20 poster i taget. Du kan använda listan till exempel
för utskrift at artiklar i fulltext eller artiklar som du vill beställa genom biblioteket.

5. Här hittar du de tidskrifter och dagstidningar som finns att söka i. I skrivande stund är det 550 tidskrifter och 15 dagstidningar.

6. Hjälp: här får du hjälp om hur du grundligt söker i ArtikelSök.